Addoli Duw ~ Worshipping God :: Tyfu’r Eglwys ~ Growing the Church :: Caru’r Byd ~ Loving the World

Tag: Pridd

Mis Ebrill 1 April

1af Mis Ebrill
Dydd Iau Cablyd  
Cynnig i goginio hefo cynnyrch lleol

“Anfonodd ef Pedr ac Ioan gan ddweud, “Ewch a pharatowch inni gael bwyta gwledd y Pasg.””
‭‭Luc‬ ‭22:8‬ ‭BCND‬‬

1st April
Maundy Thursday

Offer to cook using local ingredients

“So Jesus sent Peter and John, saying, “Go and prepare the Passover meal for us that we may eat it.””
‭‭Luke‬ ‭22:8‬ ‭NRSV‬‬

Mis Mawrth 31 March

31ain Mis Mawrth
Nôl i’r jar bridd (17 Chwef) sbïo haenliwio’r pridd

““Gynt fe osodaist sylfeini’r ddaear, a gwaith dy ddwylo yw’r nefoedd.”
‭‭Y Salmau‬ ‭102:25‬ ‭BCND‬‬

Bydd y prawf pridd helpu ni gwybod well y pridd yn ein milltir sgwar. Yn yr un ffordd Bydd y Grawys helpu ni gwybod ein hunain yn well, a hefyd dyfnhau ein bywyd ysbrydol.

Defnyddio y dolen hwn i darganfod mwy am eich pridd.

Be dach chi wedi dysgu am eich bywyd ysbrydol yn ystod y grawys?

31st March
Return to your jar of soil (17 Feb) look at the layers of earth

“Long ago you laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands.”
‭‭Psalms‬ ‭102:25‬ ‭NRSV‬‬

The soil test helps us get to know the soil in our area just as Lent helps us to know ourselves better and also deepen our spiritual life.

Use this link to discover more about your soil.

What did you learn about your spiritual life during lent?

Chwefror 17 February

17eg Mis Chwefror 
Dydd Mercher Lludw

“Dyma fi ddim ond llwch a lludw.”
‭‭Genesis‬ ‭18:27‬
Prawf Pridd
Llenwi hanner jar gyda pridd, a hanner gyda dwr. Rhoi ar y silf.
Bydden ni’n nôl i’r jar i weld y canlyniad a’r diwedd Grawys.

Dangosir y darn o Genesis: ‘Dim ond llwch a lludw’ ydw i ond dal yn pwysig i Dduw. Wedi cael ein creu a cynnal o’r pridd, dan ni rhan o’r bywyd ar y ddaear. Bydd y prawf pridd helpu ni gwybod well y pridd yn ein milltir sgwar. Yn yr un ffordd Bydd y Grawys helpu ni gwybod ein hunain yn well, a hefyd dyfnhau ein bywyd ysbrydol.

17th February
Ash Wednesday

“I who am but dust and ashes.”
‭‭Genesis‬ ‭18:27‬ ‭
Soil Test
Fill half a jar with soil, and half the jar with water. Put it on a shelf.
We’ll return to the jar to see the result at the end of Lent.

We are ‘Only dust and ashes’ but still important to God, as the Genesis passage shows. Created and sustained from the soil, we are part of life on this earth. The soil test helps us get to know the soil in our area just as Lent helps us to know ourselves better and also deepen our spiritual life.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

%d bloggers like this: