Addoli Duw ~ Worshipping God :: Tyfu’r Eglwys ~ Growing the Church :: Caru’r Byd ~ Loving the World

Tag: Helfa trysor

Mis Mawrth 14 March

14eg Mis Mawrth
Rhowch ddiolch i rywun sy’n gofalu amdanoch chi

“Pan welodd Iesu ei fam, felly, a’r disgybl yr oedd yn ei garu yn sefyll yn ei hymyl, meddai wrth ei fam, “Wraig, dyma dy fab di.” Yna dywedodd wrth y disgybl, “Dyma dy fam di.” Ac o’r awr honno, cymerodd y disgybl hi i mewn i’w gartref.” ‭‭Ioan‬ ‭19:26-27

14th March
Thank someone who cares for you.

“When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing beside her, he said to his mother, “Woman, here is your son.” Then he said to the disciple, “Here is your mother.” And from that hour the disciple took her into his own home.” ‭‭John‬ ‭19:26-27‬

Mis Mawrth 13 March

13eg Mis Mawrth
Ewch ar helfa drysor naturio
L

“Oherwydd lle mae dy drysor, yno hefyd y bydd dy galon.”
‭‭Mathew‬ ‭6:21‬ ‭

Rhai o syniadau:

 • Blagur Helyg
 • Ôl troed anifeiliaid
 • Clychau Mair (Eirlys)
 • Gwe Pryf Cop
 • Can cyntaf yr Aderyn Du
 • Deilen sgerbydol

13th March
Go on a natural treasure hunt

“For where your treasure is, there your heart will be also.”
‭‭Matthew‬ ‭6:21

Some ideas:

 • Willow shoots
 • Animal footprints
 • Snowdrops ‘Mary’s Bells
 • A Spider’s web
 • The first song of a Blackbird
 • A skeletal leaf

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

%d bloggers like this: