Addoli Duw ~ Worshipping God :: Tyfu’r Eglwys ~ Growing the Church :: Caru’r Byd ~ Loving the World

Tag: Food Miles

Mis Mawrth 3 March

3ydd Mis Mawrth
Ydy’n bosib i’w lleihau eich millteroedd?

“Daeth Iesu atynt, a chymerodd y bara a’i roi iddynt, a’r pysgod yr un modd.” ‭‭Ioan‬ ‭21:13‬

I helpu busnesau lleol, defnyddio nhw i brynu bwyd. Oes fferm lleol i chi chynnig bocs llysiau neu debyg?

Defnyddio bwyd lleol yn helpu lleihau ein ôl-troed carbon.

3rd March
Is it possible to reduce your food miles?

“Jesus came and took the bread and gave it to them, and did the same with the fish.” ‭‭John‬ ‭21:13

Using local food producers helps the local community. Are there local growers offering a veg box or similar scheme?

Using local food helps reduce our carbon footprint.

Mis Mawrth 2 March

2ail Mis Mawrth
Cyfri millteroedd bwyd eich bwyd chi

“Meddai Iesu wrthynt, “Dewch â rhai o’r pysgod yr ydych newydd eu dal.”” ‭‭Ioan‬ ‭21:10‬

Medryddion yn lle Millteroedd yn fwy agos yn y’r adegau Iesu, yn arbennig gyda brecwast wrth y llyn.

Ond, O le ydy ein bwyd yn dod o?
a: i bwy rhaid i ni ddiolch am eu waith ymgasglu?

2nd March
Calculate the food miles of your food

“Jesus said to them, “Bring some of the fish that you have just caught.””
‭‭John‬ ‭21:10

Food meters rather than miles might be more acurate for this breakfast that Jesus shared.

Where does our food come from? and: To whom do we owe our thanks for their work gathering it?

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

%d bloggers like this: