Addoli Duw ~ Worshipping God :: Tyfu’r Eglwys ~ Growing the Church :: Caru’r Byd ~ Loving the World

Tag: Coed

Mis Mawrth 9 March

9fed Mis Mawrth
Adnabod pum coeden

“Fel pren afalau ymhlith prennau’r goedwig yw fy nghariad ymysg y bechgyn. Yr oeddwn wrth fy modd yn eistedd yn ei gysgod, ac yr oedd ei ffrwyth yn felys i’m genau.”
‭‭Caniad Solomon‬ ‭2:3‬

Faint o goeden dach chi’n gwybod? Ydy’n bosib ymhyfrydu ynddyn nhw?

9th March
Identify five trees

“As an apple tree among the trees of the wood, so is my beloved among young men. With great delight I sat in his shadow, and his fruit was sweet to my taste.”
‭‭Song of Solomon‬ ‭2:3‬

How many trees do you know? Can we take delight in them all?

Mis Mawrth 4 March

4ydd Mis Mawrth
Dysgu am blannu coed

“Myfi a blannodd, Apolos a ddyfrhaodd, ond Duw oedd yn rhoi’r tyfiant. ‭‭1 Corinthiaid‬ ‭3:6‬

Bydd Climate Stewards helpu chi ‘Plannu Coeden’ yn y lefydd gorau o gwmpas y byd.

Bydd Woodland Trust yn helpu chi plannu nhw yn y DU. Mae’n bosib i gael y coed am ddim…

4th March
Learn about planting trees

“I planted, Apollos watered, but God gave the growth.”
1 Corinthians‬ ‭3:6‬

Climate Stewards will help you to ‘plant trees’ in the right places around the world.

Woodland Trust will help you to plant them in the uk – you might even get the trees for free…

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

%d bloggers like this: