Addoli Duw ~ Worshipping God :: Tyfu’r Eglwys ~ Growing the Church :: Caru’r Byd ~ Loving the World

Tag: birds

Mis Mawrth 15 March

15eg Mis Mawrth
Gwrandewch ar yr adar. Ydych chi’n gwybod be ydy’n nhw?

“Felly fe luniodd yr ARGLWYDD Dduw o’r ddaear yr holl fwystfilod gwyllt a holl adar yr awyr, a daeth â hwy at y dyn i weld pa enw a roddai arnynt; a pha enw bynnag a roes y dyn ar unrhyw greadur, dyna fu ei enw.”
‭‭Genesis‬ ‭2:19‬ ‭BCND‬‬

15th March
Listen to the birds. Do you know what they are?

“So out of the ground the Lord God formed every animal of the field and every bird of the air, and brought them to the man to see what he would call them; and whatever the man called every living creature, that was its name.”
‭‭Genesis‬ ‭2:19‬ ‭NRSV‬‬

Chwefror 18 February

18eg Mis Chwefror
Bwydo’r Adar

“y mae adar y nefoedd yn nythu yn eu hymyl, ac yn trydar ymysg y canghennau.”
‭‭Y Salmau‬ ‭104:12

Salm 104, emyn fawr o mawl i dduw y creawdwr a darparwr. Rydan ni, hefyd, rhan o’r greadigaeth hon, gyda tasg arbennig. Mae’r ddaear o dan ofal ni!

Ewch i’r wefan RSPB i dysgu mwy am adar a sut i bwydo nhw.

18th February
Feed the birds

“By the streams the birds of the air have their habitation; they sing among the branches.”
‭‭Psalms‬ ‭104:12‬ ‬‬

Psalm 104 is a great hymn of praise to god the creator and provider. We also are part of this creation, with a special task. The earth is under our care.

Go to the RSPB website to learn more about birds and how to feed them.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

%d bloggers like this: