Taith Pererin Bro Gwydyr

O Benmachno i Langelynnin

i ymuno â Taith Pererin Gogledd Cymru

Tua 25m ymweld ar y ffordd Ty Mawr Wybrnant, Dolwyddelan, Capel Curig, Llanrhychwyn, Trefriw, Dolgarrog, Rowen.

Cerddon ni diwrnod cyntaf y taith ar Dydd Gwener y Groglith y blwyddyn ‘ma.

Mae’r map ar gael ar safle’r we OS DIWRNOD UN - Penmachno i Dolwyddelan

A wedyn yr ail diwrnod ar Noswyl y Pasg.

Ma’r map are gael ar Safle’r we OS DIWRNOD DAU - Dolwyddelan i Llanrhychwyn

Pigrim Way Bro Gwydyr

From Penmachno to Llangelynnin

to join the North Wales Pilgrim Way

About 25 miles.  Visiting on the way Ty Mawr Wybrnant, Dolwyddelan, Capel Curig, Llanrhychwyn, Trefriw, Dolgarrog, Rowen.

We walked the first day of the way on Good Friday this year.

The map is available on the OS website DAY ONE - Penmachno i Dolwyddelan

And then the second day on Holy Saturday.

The map is available on the OS website DAY TWO - Dolwyddelan i Llanrhychwyn

The proposed Day three route is also availalbe, but has not been finalised.