Gwasanaethwn ni y cymunedau Dolgarrog, Llanrhychwyn a Trefriw yn Dyffryn Conwy i lawr yr afon i Betws-y-Coed. Dolwyddelan yn y dyffryn Lledr,  Penmachno yn y dyffryn Machno a Capel Curig ar yr afon Llugwy.

We serve the communities of Dolgarrog, Llanrhychwyn and Trefriw in the Conwy Valley down to Betws-y-Coed. Dolwyddelan in the Lledr Valley,  Penmachno in the Machno Valley and Capel Curig along the river Llugwy.