Encil-Eco Llan y Llanerch ~

Mis Mai 24-27 2019

Cae Mabon, Fachwen, Llanberis www.caemabon.co.uk

£175  â llety a bwyd

Mi Fyddwn ni: Crea, Rhannu, Cynulliad a Gwasgariad: Litwrgïau Eglwys Coedwig, Coedwig Celf, Cerddoriaeth, Straeon, Theatr a Teithiau.  Â hefyd wrth gwrs yr hyfryd Cae Mabon, y Tŷ Crwn, Tân, Tŵb poeth ac bwyd flasus llysieuwr.

Mae Penwythnos o Eglwys y Goedwig yn archwiliad dros dridiau o’r hyn y mae’n ei olygu i gymuno â’r greadigaeth gyfan. Ceir yma'r amser ychwanegol i gysylltu yn fwriadol ac yn ddidrafferth gydag ysbryd Duw sydd yn bresennol o fewn pob peth, sef y Crist Diddechrau, Diderfyn.

Archebu ar-lein yma - yn dod yn fuan...

Manylion o  ficer@brogwydyr.cymru 

01690 710313

Forest Church Eco-Retreat

24-27 May 2019

Cae Mabon, Fachwen, Llanberis www.caemabon.co.uk

Cost  £175  including accommodation and food

We will be:  Creating, Sharing, Gathering & Scattering: Forest Church Liturgies Forest Art, Music, Storytelling, Theatre and Walks, not to mention the beauty of Cae Mabon, the Hot-tub, Roundhouse, Fire and fabulous vegetarian cooking

A weekend of Forest Church is an exploration of what it means to be connected to the whole of nature. The weekend will provide time to connect intentionally and playfully with the spirit of God that is present within all things, that is the Eternal Christ, first born of all creation, ‘the first thought in the mind of God.’

Online Booking will be available here very soon...

More details from  ficer@brogwydyr.cymru 

01690 710313