Ficer ac Arweinydd yr Ardal Gweinidogaeth / Vicar and Ministry Area Leader

Parch/ Rev’d Stuart Elliott

Ficer@brogwydyr.cymru
01690 710313

Y Ficerdy
Vicarage Road
Betws-y-Coed
LL24 0AD

Curad /Curate

Parch / Rev’d Simon Freeman

Address

Contact