Eglwysi Bro Gwydyr Churches

Addoli Duw   Worshipping God ~ Tyfu’r Eglwys   Growing the Church ~ Caru’r Byd   Loving the World

Author:

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén