Cyngerdd Nadolig ~ Côr Meibion Maelgwn ~ Christmas Concert

Côr Meibion Maelgwn Male Voice Choir
Cyngerdd Nadolig ~ Christmas Concert
Eglwys Santes Fair ~ St. Mary’s Church
Betws-y-Coed 7.30pm

Nos Wener 20ain Mis Rhagfyr
Friday Night 20th December

Tocynnau: £10 ar y drws
Tickets: £10 on the door

£10.00