2ail Mis Ebrill
Dydd Gwener y Groglith  
Bwyta Picau’r Grog a darganfod pam

“Yna traddododd Pilat Iesu iddynt i’w groeshoelio. Felly cymerasant Iesu. Ac aeth allan, gan gario’i groes ei hun, i’r man a elwir Lle Penglog (yn iaith yr Iddewon fe’i gelwir Golgotha). Yno croeshoeliasant ef, a dau arall gydag ef, un ar bob ochr a Iesu yn y canol.”
‭‭Ioan‬ ‭19:16-18‬ ‭BCND‬‬

2nd April
Good Friday
Eat Hot Cross buns and discover why.

“Then he handed him over to them to be crucified. So they took Jesus; and carrying the cross by himself, he went out to what is called The Place of the Skull, which in Hebrew is called Golgotha. There they crucified him, and with him two others, one on either side, with Jesus between them.”
‭‭John‬ ‭19:16-18‬ ‭NRSV‬‬