1af Mis Ebrill
Dydd Iau Cablyd  
Cynnig i goginio hefo cynnyrch lleol

“Anfonodd ef Pedr ac Ioan gan ddweud, “Ewch a pharatowch inni gael bwyta gwledd y Pasg.””
‭‭Luc‬ ‭22:8‬ ‭BCND‬‬

1st April
Maundy Thursday

Offer to cook using local ingredients

“So Jesus sent Peter and John, saying, “Go and prepare the Passover meal for us that we may eat it.””
‭‭Luke‬ ‭22:8‬ ‭NRSV‬‬