31ain Mis Mawrth
Nôl i’r jar bridd (17 Chwef) sbïo haenliwio’r pridd

““Gynt fe osodaist sylfeini’r ddaear, a gwaith dy ddwylo yw’r nefoedd.”
‭‭Y Salmau‬ ‭102:25‬ ‭BCND‬‬

Bydd y prawf pridd helpu ni gwybod well y pridd yn ein milltir sgwar. Yn yr un ffordd Bydd y Grawys helpu ni gwybod ein hunain yn well, a hefyd dyfnhau ein bywyd ysbrydol.

Defnyddio y dolen hwn i darganfod mwy am eich pridd.

Be dach chi wedi dysgu am eich bywyd ysbrydol yn ystod y grawys?

31st March
Return to your jar of soil (17 Feb) look at the layers of earth

“Long ago you laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands.”
‭‭Psalms‬ ‭102:25‬ ‭NRSV‬‬

The soil test helps us get to know the soil in our area just as Lent helps us to know ourselves better and also deepen our spiritual life.

Use this link to discover more about your soil.

What did you learn about your spiritual life during lent?