28ain Mis Mawrth
Rhowch blodau â bedd

“Yna dywedodd yr hwn oedd yn eistedd ar yr orsedd, “Wele, yr wyf yn gwneud pob peth yn newydd.” Dywedodd hefyd, “Ysgrifenna, oherwydd dyma eiriau ffyddlon a gwir.”” ‭‭Datguddiad‬ ‭21:5‬ ‭BCND‬‬

Traddodiad Sul y Blodau y’w ymweld â mynwent a rhowch blodau â bedd.

28th March
Put flowers on a grave

“And the one who was seated on the throne said, “See, I am making all things new.” Also he said, “Write this, for these words are trustworthy and true.”” Revelation‬ ‭21:5‬ ‭NRSV‬‬

A Palm Sunday tradition (Flower Sunday in Welsh) is to visit a graveyard and place flowers.