27ain Mis Mawrth
Gwneud Croes Palmwydd o ddeilen hir am Sul y Blodau

“Cymerasant ganghennau o’r palmwydd ac aethant allan i’w gyfarfod, gan weiddi: “Hosanna! Bendigedig yw’r un sy’n dod yn enw’r Arglwydd, yn Frenin Israel.””
‭‭Ioan‬ ‭12:13‬ ‭BCND‬‬

27th March
Make a palm cross from long leaves for Palm Sunday

“So they took branches of palm trees and went out to meet him, shouting, “Hosanna! Blessed is the one who comes in the name of the Lord— the King of Israel!””
‭‭John‬ ‭12:13‬ ‭NRSV‬‬