26ain Mis Mawrth
Ydych chi wedi colli’r pum peth (26 Chwef)? Os nad, cyfrannu nhw i elusen

“Ond pan glywodd y dyn ifanc y gair hwn, aeth ymaith yn drist, oherwydd yr oedd yn berchen meddiannau lawer.” ‭‭Mathew‬ ‭19:22‬

26th March
Have you missed the five things? (26 Feb)? If not, donate them to charity.

“When the young man heard this word, he went away grieving, for he had many possessions.”
‭‭Matthew‬ ‭19:22‬