22ain Mis Mawrth
Gwirio eich hadau wedi’u plannu ar 22 Chwefror

“Myfi a blannodd, Apolos a ddyfrhaodd, ond Duw oedd yn rhoi’r tyfiant.”
‭‭1 Corinthiaid‬ ‭3:6‬ ‭BCND‬‬

Ydych chi wedi dyfrio a gofalu drostyn nhw? Gweld be sy wedi digwydd.

Neu – Sut eich ‘hadau syniadau’ wedi gael gwreiddia?

22nd March
Check your seeds planted on 22 February

“I planted, Apollos watered, but God gave the growth.”
‭‭1 Corinthians‬ ‭3:6‬ ‭NRSV‬‬

Did you water and care for them?See what has happened.

Or has the ‘Seeds of an Idea’ taken root?