20fed Mis Mawrth
Cynnig i olchi car gyda bwced a sbwng

Ac bod yn ddiolchgar os dydwch chi ddim angen cherdded i’r ffynnon am y dŵr

“Yno yr oedd ffynnon Jacob, a chan fod Iesu wedi blino ar ôl ei daith eisteddodd i lawr wrth y ffynnon. Yr oedd hi tua hanner dydd.”
‭‭Ioan‬ ‭4:6‬ ‭BCND‬‬

20th March
Offer to wash a car with a bucket and sponge

And be thankful if don’t need to walk to draw the water from a well!

“Jacob’s well was there, and Jesus, tired out by his journey, was sitting by the well. It was about noon.”
‭‭John‬ ‭4:6‬ ‭NRSV‬‬