17eg Mis Mawrth
Gwneud cyfraniad at fanc bwyd.

“Bydded gofal gan bob un ohonoch, nid am eich buddiannau eich hunain yn unig ond am fuddiannau pobl eraill hefyd.” ‭‭Philipiaid‬ ‭2:4‬ ‭BCND‬‬

17th March
Make a foodbank contribution.

“Let each of you look not to your own interests, but to the interests of others.” ‭‭Philippians‬ ‭2:4‬ ‭NRSV‬‬