16eg Mis Mawrth
Anfon neges galonogol at rywun
.

“Felly, os oes gennych yng Nghrist unrhyw symbyliad, unrhyw apêl o du cariad, unrhyw gymdeithas trwy’r Ysbryd, os oes unrhyw gynhesrwydd a thosturi,”…
‭‭Philipiaid‬ ‭2:1‬ ‭BCND‬‬

16th March
Send an encouraging message to someone
.

“If then there is any encouragement in Christ, any consolation from love, any sharing in the Spirit, any compassion and sympathy,”…
‭‭Philippians‬ ‭2:1‬ ‭NRSV‬‬