15eg Mis Mawrth
Gwrandewch ar yr adar. Ydych chi’n gwybod be ydy’n nhw?

“Felly fe luniodd yr ARGLWYDD Dduw o’r ddaear yr holl fwystfilod gwyllt a holl adar yr awyr, a daeth â hwy at y dyn i weld pa enw a roddai arnynt; a pha enw bynnag a roes y dyn ar unrhyw greadur, dyna fu ei enw.”
‭‭Genesis‬ ‭2:19‬ ‭BCND‬‬

15th March
Listen to the birds. Do you know what they are?

“So out of the ground the Lord God formed every animal of the field and every bird of the air, and brought them to the man to see what he would call them; and whatever the man called every living creature, that was its name.”
‭‭Genesis‬ ‭2:19‬ ‭NRSV‬‬