14eg Mis Mawrth
Rhowch ddiolch i rywun sy’n gofalu amdanoch chi

“Pan welodd Iesu ei fam, felly, a’r disgybl yr oedd yn ei garu yn sefyll yn ei hymyl, meddai wrth ei fam, “Wraig, dyma dy fab di.” Yna dywedodd wrth y disgybl, “Dyma dy fam di.” Ac o’r awr honno, cymerodd y disgybl hi i mewn i’w gartref.” ‭‭Ioan‬ ‭19:26-27

14th March
Thank someone who cares for you.

“When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing beside her, he said to his mother, “Woman, here is your son.” Then he said to the disciple, “Here is your mother.” And from that hour the disciple took her into his own home.” ‭‭John‬ ‭19:26-27‬