13eg Mis Mawrth
Ewch ar helfa drysor naturio
L

“Oherwydd lle mae dy drysor, yno hefyd y bydd dy galon.”
‭‭Mathew‬ ‭6:21‬ ‭

Rhai o syniadau:

 • Blagur Helyg
 • Ôl troed anifeiliaid
 • Clychau Mair (Eirlys)
 • Gwe Pryf Cop
 • Can cyntaf yr Aderyn Du
 • Deilen sgerbydol

13th March
Go on a natural treasure hunt

“For where your treasure is, there your heart will be also.”
‭‭Matthew‬ ‭6:21

Some ideas:

 • Willow shoots
 • Animal footprints
 • Snowdrops ‘Mary’s Bells
 • A Spider’s web
 • The first song of a Blackbird
 • A skeletal leaf