12fed Mis Mawrth
Ydy’n bosib i chi ailgylchu mwy o eich sbwriel?

“Beth bynnag yr ydych yn ei wneud, gweithiwch â’ch holl galon, fel i’r Arglwydd, ac nid i neb arall.”
‭‭Colosiaid‬ ‭3:23‬

Ac os ddim yn bosib, gofynnwch y cyngor lleol pam…

12th March
Is it possible to recycle more of your rubbish?

“Whatever your task, put yourselves into it, as done for the Lord and not for your masters,” ‭‭Colossians‬ ‭3:23‬

And if not, ask the local council why…