10fed Mis Mawrth
Ysgrifennu cerdyn neu llythyr at rhywun

“Gras a thangnefedd i chwi oddi wrth Dduw ein Tad a’r Arglwydd Iesu Grist.” ‭‭1 Corinthiaid‬ ‭1:3‬ ‭

Ysgrifenodd Paul nifer o lytherau i cynnal, annog, a codi ysbryd y bobl Christ.

Mae’n bwysig i wneud yn ystod y cyfnod hwn. Pwy dach chi’n gwybod sydd angen eu cynnal?

10th March
Write a card or letter to someone

“Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.” ‭‭1 Corinthians‬ ‭1:3‬

Paul write a number of letters to support, encourage and raise the spirits of the people of Christ.

It is important to do during these times. Who do you know who needs supporting?