9fed Mis Mawrth
Adnabod pum coeden

“Fel pren afalau ymhlith prennau’r goedwig yw fy nghariad ymysg y bechgyn. Yr oeddwn wrth fy modd yn eistedd yn ei gysgod, ac yr oedd ei ffrwyth yn felys i’m genau.”
‭‭Caniad Solomon‬ ‭2:3‬

Faint o goeden dach chi’n gwybod? Ydy’n bosib ymhyfrydu ynddyn nhw?

9th March
Identify five trees

“As an apple tree among the trees of the wood, so is my beloved among young men. With great delight I sat in his shadow, and his fruit was sweet to my taste.”
‭‭Song of Solomon‬ ‭2:3‬

How many trees do you know? Can we take delight in them all?