8fed Mis Mawrth
Be gallwch chi’n ailgylchu yn eich tŷ?

“Gwnewch bopeth heb rwgnach nac ymryson;”
‭‭Philipiaid‬ ‭2:14‬

Gwneud rhestr o pethau yn eich tŷ sy’n gallu cael eu ailgylchu yn eich Sir, neu rhywle lleol.

8th March
What can you recycle in your house?

“Do all things without murmuring and arguing,”
‭‭Philippians‬ ‭2:14‬

Make a list of things in your house that can be recycled in your County, or somewhere local.