7fed Mis Mawrth
Gorffwys Sabath

“Am hynny bendithiodd Duw y seithfed dydd a’i sancteiddio, am mai ar hwnnw y gorffwysodd Duw oddi wrth ei holl waith yn creu.”
‭‭Genesis‬ ‭2:3‬

7th March
Sabbath Rest

“So God blessed the seventh day and hallowed it, because on it God rested from all the work that he had done in creation.” ‭‭Genesis‬ ‭2:3