6ed Mis Mawrth
Gwneud anrheg cartref am rhywun arbennig

“Rhaid i bawb roi o wirfodd ei galon, nid o anfodd neu o raid, oherwydd rhoddwr llawen y mae Duw’n ei garu.” ‭‭2 Corinthiaid‬ ‭9:7‬

6th March
Make a home made present for someone special

“Each of you must give as you have made up your mind, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.” ‭‭2 Corinthians‬ ‭9:7‬