Wooden brown books shelves

5ed Mis Mawrth
Darllen am awr

“Atebodd Iesu hwy, “Onid ydych wedi darllen am y peth hwnnw a wnaeth Dafydd pan oedd eisiau bwyd arno ef a’r rhai oedd gydag ef?” ‭‭Luc‬ ‭6:3‬

Yn aml, ysbrydoliaeth Iesu wedi dod o’r ysgrythur. Oedd Iesu yn synnu, mae’r bobl ddim wedi darllen nhw, neu ddim wedi dallt.

Beth bynnag chi’n darllen, bod yn barod i gael ysbrydoliaeth.

Many hardbound books background, selective focus

5th March
Read for an hour

“Jesus answered, “Have you not read what David did when he and his companions were hungry?”
‭‭Luke‬ ‭6:3‬

Jesus’s inspiration often came from the scriptures. He was amazed that the people had not read them, or if they had, did not understand.

Whatever you read, be ready to be inspired.