4ydd Mis Mawrth
Dysgu am blannu coed

“Myfi a blannodd, Apolos a ddyfrhaodd, ond Duw oedd yn rhoi’r tyfiant. ‭‭1 Corinthiaid‬ ‭3:6‬

Bydd Climate Stewards helpu chi ‘Plannu Coeden’ yn y lefydd gorau o gwmpas y byd.

Bydd Woodland Trust yn helpu chi plannu nhw yn y DU. Mae’n bosib i gael y coed am ddim…

4th March
Learn about planting trees

“I planted, Apollos watered, but God gave the growth.”
1 Corinthians‬ ‭3:6‬

Climate Stewards will help you to ‘plant trees’ in the right places around the world.

Woodland Trust will help you to plant them in the uk – you might even get the trees for free…