3ydd Mis Mawrth
Ydy’n bosib i’w lleihau eich millteroedd?

“Daeth Iesu atynt, a chymerodd y bara a’i roi iddynt, a’r pysgod yr un modd.” ‭‭Ioan‬ ‭21:13‬

I helpu busnesau lleol, defnyddio nhw i brynu bwyd. Oes fferm lleol i chi chynnig bocs llysiau neu debyg?

Defnyddio bwyd lleol yn helpu lleihau ein ôl-troed carbon.

3rd March
Is it possible to reduce your food miles?

“Jesus came and took the bread and gave it to them, and did the same with the fish.” ‭‭John‬ ‭21:13

Using local food producers helps the local community. Are there local growers offering a veg box or similar scheme?

Using local food helps reduce our carbon footprint.