2ail Mis Mawrth
Cyfri millteroedd bwyd eich bwyd chi

“Meddai Iesu wrthynt, “Dewch â rhai o’r pysgod yr ydych newydd eu dal.”” ‭‭Ioan‬ ‭21:10‬

Medryddion yn lle Millteroedd yn fwy agos yn y’r adegau Iesu, yn arbennig gyda brecwast wrth y llyn.

Ond, O le ydy ein bwyd yn dod o?
a: i bwy rhaid i ni ddiolch am eu waith ymgasglu?

2nd March
Calculate the food miles of your food

“Jesus said to them, “Bring some of the fish that you have just caught.””
‭‭John‬ ‭21:10

Food meters rather than miles might be more acurate for this breakfast that Jesus shared.

Where does our food come from? and: To whom do we owe our thanks for their work gathering it?