1af Mis Mawrth
Dydd Gŵyl Dewi
Llawenhewch, Cadwch y ffydd Gwnewch y pethau bychain.

“Llawenhewch mewn gobaith. Safwch yn gadarn dan orthrymder. Daliwch ati i weddïo.
‭‭Rhufeiniaid‬ ‭12:12

1st March
St. David’s Day
Be Joyful, Keep the Faith and do the little things.

“Rejoice in hope, be patient in suffering, persevere in prayer.”
‭‭Romans‬ ‭12:12‬