28ain Chwefror
Cyfri’ch defnydd drydan yn ystod y dydd a lleihau

“tywyllwch oeddech chwi gynt, ond yn awr goleuni ydych yn yr Arglwydd. Byddwch fyw fel plant goleuni, oherwydd gwelir ffrwyth y goleuni ym mhob daioni a chyfiawnder a gwirionedd. Gwnewch yn siŵr beth sy’n gymeradwy gan yr Arglwydd. Gwrthodwch ymgysylltu â gweithredoedd diffrwyth y tywyllwch, ond yn hytrach dadlennwch eu drygioni.
‭‭Effesiaid‬ ‭5:8-10

Byddwn ni’n lleihau ein ôl-troed ecolegol gan defnyddio llai egni fel trydan yn ein catrefi ni- a hefyd gwario llai o bres! Newyddion da!

28th February
Calculate your electricity use and reduce it.

“For once you were darkness, but now in the Lord you are light. Live as children of light— for the fruit of the light is found in all that is good and right and true. Try to find out what is pleasing to the Lord. Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them.
‭‭Ephesians‬ ‭5:8-10

We will reduce our ecological footprint by using less energy like electricity in our homes – and spend less money! Good news!