27ain Chwefror
Mynd am dro – Crwydro

“Aeth rhai ar goll mewn anialdir a diffeithwch, heb gael ffordd at ddinas i fyw ynddi;” ‭Y Salmau‬ ‭107:4

Crwydro heb cyrchfan a weddïo, neu myfyrio dros pob peth yn eich llwybr.

Fel Salm 107 yn dweud, Duw sy’n dod o hyd i ni ac yn dod â ni adref.

27th February
Go for a walk – Wander

“Some wandered in desert wastes, finding no way to an inhabited town;” Psalms‬ ‭107:4‬

Wander without destination and pray or meditate on everything you find in your path.

As Psalm 107 tells us, it is God who finds us and brings us home.