26ain Chwefror
Dewis pum peth ti ddim yn defnyddio a rhoi nhw mewn bocs

“Ond pan glywodd y dyn ifanc y gair hwn, aeth ymaith yn drist, oherwydd yr oedd yn berchen meddiannau lawer.” ‭‭Mathew‬ ‭19:22‬

Ydych chi erioed weld y Ffilm (1986) Labyrinth efo David Bowie? Mae Sarah yn trio gael ei brawd bach Toby yn ôl o’r Brenin Coblyn. Pan cyrhaeddodd hi a’r domen sbwriel mae hi wedi gael ei temptio gyda ei holl meddiananu hi. Ond, dim ond un peth mae hi isio yn wir…

26th February
Choose five things you don’t use and put them in a box.

“When the young man heard this word, he went away grieving, for he had many possessions.”
‭‭Matthew‬ ‭19:22‬

Did you ever see the 1986 Film Labyrinth with David Bowie? As Sarah is trying to reach her brother Toby, taken by the Goblin King, she arrives at a junkyard where she is tempted with all her possessions rather than the one thing she truly desires…