25ain Chwefror
Darganfod cynllun y Parc Cenedlaethol Eryri am gynaliadwyedd.

“Eiddo’r ARGLWYDD yw’r ddaear a’i llawnder, y byd a’r rhai sy’n byw ynddo;” ‭‭Y Salmau‬ ‭24:1‬

Dyma’r cynllun y Parc Cenedlaethol. Cynlluniau dros cerdded, beicio, gyrru yn y parc a chadw balans rhwng twristiaeth a tir.

25th February
Discover the Snowdonia National Park Sustainability plan.

“The earth is the Lord ‘s and all that is in it, the world, and those who live in it;” ‭‭Psalms‬ ‭24:1‬

Here is the National Park plan. Plans for walking, cycling, driving in the park and keeping a balance between tourism and land.