24ain Chwefror
Gwirfoddoli i’w wneud rhywbeth fod ti ddim yn wneud pob dydd
.

“Ond dywedodd Moses, “O f’Arglwydd, anfon pwy bynnag arall a fynni.” ‭‭Exodus‬ ‭4:13‬

Roedd Moses gwirfoddolwyr anfodlon! Ond gyda dypyn o ffydd, wedi arwain pobl Israel trwy’r anial.

Gyda typyn o hyder a ffydd mae’n bosib i wneud pethau mawr. Dim ond ychydig o wthio sy angen…

24th February
Volunteer to do something you don’t do every day
.

“But Moses said, “O my Lord, please send someone else.” ‭‭Exodus‬ ‭4:13‬‬‬

Moses was a reluctant volunteer! But with a little faith he led the people of Israel through the desert.

With a little confidence and faith it’s possible to do great things. All we need is a little push…