23ain Chwefror
Ydy’ch bwlbiau golau LED?

“Ond daeth ei weision ato a dweud wrtho, “Petai’r proffwyd wedi dweud rhywbeth mawr wrthyt, oni fyddit wedi ei wneud? Onid rheitiach felly gan mai dim ond ‘Ymolch a bydd lân’ a ddywedodd?””
‭‭2 Brenhinoedd‬ ‭5:13‬

Dan ni wedi dod ar daith hir ers Thomas Edison! Meddwl amdano mae Newid Hinsawdd yn teimlo fel tasg mawr gyda atebion dyrys. Ond, i’w bod yn honest, mwy neu lai, – newid bwlbiau golau ydy’r ateb. Rhaid i ni dechrau gyda rhybeth bach â wedyn magu ein hyder cam wrth gam.

Dechrau gyda rhywbeth, sydd yn bosib, rwan.

23rd February
Are your light bulbs LED?

“But his servants approached and said to him, “Father, if the prophet had commanded you to do something difficult, would you not have done it? How much more, when all he said to you was, ‘Wash, and be clean’?”” ‭‭2 Kings‬ ‭5:13‬

We’ve come a long way since Thomas Edison! Thinking about it, Climate Change feels like a big task with complicated answers. But to be honest, more or less, changing light bulbs is the answer. We must begin with something small and grow our confidence step by step.

Begin with something, possible, now.