22ain Chwefror
‘Plannu Hadau’

“Gwrandewch! Aeth heuwr allan i hau.” Marc‬ ‭4:3‬

Pa fath o hadau? Unrhyw beth! Does dim angen i chi prynnu rhai. Trio hadau o tomatos neu afalau, Bydd Hadau blodyn yr haul neu ffa sych yn dda os gennych chi.

Neu – plannu ‘hadau syniadau…’

Mae’n bwysig i dyfrio a gofalu drostyn nhw! Byddwn ni nôl mewn mis i weld be sy wedi digwydd.

22nd February
‘Plant Seeds

“Listen! A sower went out to sow.”
‭‭Mark‬ ‭4:3‬

What type of seeds? Any sort!
There is no need to buy any. Try planting seeds from tomatos of apples. Sunflower seeds or dried beans will be good if you have them.

Or – plant the ‘Seeds of Ideas’…

It is important to water and care for them! We will return in a month to see what has happened.