21ain Chwefror
Ymlonyddwch a deallwch’

“Ymlonyddwch, a deallwch mai myfi sydd Dduw, yn ddyrchafedig ymysg y cenhedloedd, yn ddyrchafedig ar y ddaear.” Y Salmau‬ ‭46:10

Treulio hanner awr mewn distawrwydd.

Mae myfyrdod Cristnogol ddim yn newydd! Oedd Anthony o’r Aifft un o’r cyntaf i angen distawrwydd i wrando ar Dduw. Ond, oedd Iesu hefyd, mwy nag unwaith treulio amser ar ben eu hun mewn gweddi.

Dyma’r ffordd wahanol i chi. Dewis rhywle tu allan ar ben dy hun… ac aros am y gwrthdyniadau i ddod. Croeso nhw. Gofyn y cwestion: Beth ydy Dduw wedi rhoi yn eich llwybr?

21st February
‘Be still and know

““Be still, and know that I am God! I am exalted among the nations, I am exalted in the earth.”” ‭‭Psalms‬ ‭46:10

Spend half an hour in silence.

Christian meditation is not new! Anthony of Egypt was one of the first to need silence to listen to God. But Jesus too, more than once spent time on his own in prayer.

Here’s a different way for you.
Choose somewhere outside on your own… and wait for the distractions. Welcome them. Ask the question: What did God put in your path?