20fed
Ewch i gasglu sbwriel

“Bydded gofal gan bob un ohonoch, nid am eich buddiannau eich hunain yn unig ond am fuddiannau pobl eraill hefyd.” ‭‭Philipiaid‬ ‭2:4‬

Pam rhaid i ni casglu sbwriel? – Does neb isio weld llanast dros y byd. Pob darn o blasic yn y moroedd yn dod o… ni.

Felly, casglu sbwriel i dysgu gostyngeiddrwydd ac i ddysgu lleihau’n ddefnydd adnoddau.

20th February
Go on a litter Pick

“Let each of you look not to your own interests, but to the interests of others.” ‭‭Philippians‬ ‭2:4

Why should we collect rubbish?
No-one wants to see a mess over the world, Every piece of plastic in the oceans came from… us.

Therefore collect rubbish to learn humility and to learn to reduce our use of resources.