Chwefror 19eg
Dweud ‘Diolch’ i bawb heddiw.

“Syrthiodd ar ei wyneb wrth draed Iesu gan ddiolch iddo; a Samariad oedd ef.” ‭‭Luc‬ ‭17:16‬

Am pethau mawr neu bach, mae’n pwysig iawn i ddweud diolch i ddangos ein gwerthfawrogiad.

Ond, heddiw, trio hefyd, i ddiolch i bawb, jyst am bod eu hunain.

February 19th
Say ‘Thank you’ to everyone today.

“He prostrated himself at Jesus’ feet and thanked him. And he was a Samaritan.” ‭‭Luke‬ ‭17:16‬

For big or small things, it’s important to say thank you to show our appreciation.

But, today, try too, to say thank you to everyone, just for being themselves.