18eg Mis Chwefror
Bwydo’r Adar

“y mae adar y nefoedd yn nythu yn eu hymyl, ac yn trydar ymysg y canghennau.”
‭‭Y Salmau‬ ‭104:12

Salm 104, emyn fawr o mawl i dduw y creawdwr a darparwr. Rydan ni, hefyd, rhan o’r greadigaeth hon, gyda tasg arbennig. Mae’r ddaear o dan ofal ni!

Ewch i’r wefan RSPB i dysgu mwy am adar a sut i bwydo nhw.

18th February
Feed the birds

“By the streams the birds of the air have their habitation; they sing among the branches.”
‭‭Psalms‬ ‭104:12‬ ‬‬

Psalm 104 is a great hymn of praise to god the creator and provider. We also are part of this creation, with a special task. The earth is under our care.

Go to the RSPB website to learn more about birds and how to feed them.