17eg Mis Chwefror 
Dydd Mercher Lludw

“Dyma fi ddim ond llwch a lludw.”
‭‭Genesis‬ ‭18:27‬
Prawf Pridd
Llenwi hanner jar gyda pridd, a hanner gyda dwr. Rhoi ar y silf.
Bydden ni’n nôl i’r jar i weld y canlyniad a’r diwedd Grawys.

Dangosir y darn o Genesis: ‘Dim ond llwch a lludw’ ydw i ond dal yn pwysig i Dduw. Wedi cael ein creu a cynnal o’r pridd, dan ni rhan o’r bywyd ar y ddaear. Bydd y prawf pridd helpu ni gwybod well y pridd yn ein milltir sgwar. Yn yr un ffordd Bydd y Grawys helpu ni gwybod ein hunain yn well, a hefyd dyfnhau ein bywyd ysbrydol.

17th February
Ash Wednesday

“I who am but dust and ashes.”
‭‭Genesis‬ ‭18:27‬ ‭
Soil Test
Fill half a jar with soil, and half the jar with water. Put it on a shelf.
We’ll return to the jar to see the result at the end of Lent.

We are ‘Only dust and ashes’ but still important to God, as the Genesis passage shows. Created and sustained from the soil, we are part of life on this earth. The soil test helps us get to know the soil in our area just as Lent helps us to know ourselves better and also deepen our spiritual life.