Croeso i’r safle’r we Eglwysi Bro Gwydyr

Sul Nesaf 26ain Mis Medi
11.00 Boreol Weddi – Betws-y-Coed

18.00 Hwyrol Weddi Dolwyddelan

18.00 Cymun Celtaidd – Llanrhychwyn

Rota gwasanaethau’r Hydref


Agor am Weddi Breifat:
Dyddiau Mawrth 10yb tan 4yh
Eglwys Santes Fair Dolgarrog

Dyddiau Mercher 10yb tan 4yh
Eglwys Sant Tudclud Penmachno
Eglwys Santes Fair Betws-y-Coed
Eglwys Sant Gwyddelan

Rydwn ni isio croeso i chi dod i weddïo, Plîs darllenwch y rheolau pellter cymdeithasol ym mhob eglwys a defnyddio gel iechydol.

Fe wasanaethwn ni’n gymunedau Dolgarrog, Llanrhychwyn a Trefriw yn Dyffryn Conwy i lawr yr afon i Betws-y-Coed.  Dolwyddelan yn Dyffryn Lledr, Penmachno yn Dyffryn Machno a Capel Curig ar yr afon Llugwy.

Welcome to the website of Bro Gwydyr Churches

Next Sunday 26th September
11.00 Morning Prayer – Betws-y-Coed

18.00 Evening Prayer Dolwyddelan

18.00 Celtic Eucharist – Llanrhychwyn

Rota of Autumn services available


Open for Private Prayer:
Tuesdays 10am until 4pm
St. Mary’s Church Dolgarrog

Wednesdays 10am until 4pm
St. Tudclud’s Church Penmachno
St. Mary’s Church Betws-y-Coed
St. Gwyddelan’s Church Dolwyddelan

We want to welcome you to come to pray. Please read the social distancing rules in each church and use sanitiser gel.

We serve the communities of Dolgarrog, Llanrhychwyn and Trefriw in the Conwy Valley down to Betws-y-Coed. Dolwyddelan in the Lledr Valley,  Penmachno in the Machno Valley and Capel Curig along the river Llugwy.