Croeso i’r safle’r we Eglwysi Bro Gwydyr

Gwiliwch ar cylchlythyr wythnosol am manylion ein digwyddiadau a gwasanaethau. (Dolen ar y dde)


Agor am Weddi Breifat:

Dyddiol 10yb – 5yh
Eglwys Sant Tudclud Penmachno
Eglwys Santes Fair Betws-y-Coed

Dyddiau Mawrth 10yb tan 4yh
Eglwys Santes Fair Dolgarrog

Dyddiau Mercher 10yb tan 4yh
Eglwys Sant Gwyddelan

Fe wasanaethwn ni’n gymunedau Dolgarrog, Llanrhychwyn a Trefriw yn Dyffryn Conwy i lawr yr afon i Betws-y-Coed.  Dolwyddelan yn Dyffryn Lledr, Penmachno yn Dyffryn Machno a Capel Curig ar yr afon Llugwy.

Welcome to the website of Bro Gwydyr Churches

See our weekly newsletter for details of events and services.
(Link on the right)


Open for Private Prayer:

Daily 10am – 5pm
St. Mary’s Church Betws-y-Coed
St. Tudclud’s Church Penmachno

Tuesdays 10am until 4pm
St. Mary’s Church Dolgarrog

Wednesdays 10am until 4pm
St. Gwyddelan’s, Dolwyddelan

We serve the communities of Dolgarrog, Llanrhychwyn and Trefriw in the Conwy Valley down to Betws-y-Coed. Dolwyddelan in the Lledr Valley,  Penmachno in the Machno Valley and Capel Curig along the river Llugwy.