Skip to content

Mis Rhagfyr 2ail

11.00-16.00 Fair Nadolig – Betws-y-Coed
17.30 Goleuadau Coeden Nadolig – Dolwyddelan

Sul yr Adfent Mis Rhagfyr 3ydd
09.30 Eucharist – Dolwyddelan
11.00 Boreol Weddi – Betws-y-Coed
11.00 Eucharist – Penmachno
17.00 Gwasanaeth Carolau a Goleuo’r Coeden Nadolig – Trefriw

Ail Sul yr Adfent 10fed Mis Rhagfyr

09.30 Eucharist – Dolgarrog
11.00 Eucharist – Betws-y-Coed
11.00 Eucharist – Penmachno
16.00 Parêd Llusernau – Betws-y-Coed
18.30 Gwasanaeth Carolau â Côr Penmachno a wedyn Cyngerdd â Côr Rwst – Eglwys Santes Fair Betws-y-Coed

15fed Mis Rhagfyr

19.00 Cyngerdd Côr Penmachno – Eglwys Sant Tudclud

Trydydd Sul yr Adfent 17eg Mis Rhagfyr

09.30 Eucharist – Dolwyddelan
11.00 Eucharist – Penmachno
11.00 Boreol Weddi – Betws-y-Coed
16.00 Gwasanaeth Carolau – Llanrhychwyn

Pedwaredd Sul yr Adfent a Noswyl Nadolig

09.30 Eucharist – Dolgarrog
11.00 Eucharist – Betws-y-Coed
18.00 Gwasanaeth Carolau – Dolwyddelan
18.00 Gwasanaeth Noswyl Nadolig – Penmachno
23.30 Offeren Canol Nos – Betws-y-Coed

Dydd Nadolig

09.00 Eucharist – Dolwyddelan
10.30 Eucharist – Betws-y-Coed
10.30 Eucharist – Penmachno

31ain Mis Rhagfyr

09.30 Eucharist – Dolgarrog
11.00 Eucharist – Betws-y-Coed
11.00 Gwasanaeth Pob Oedran – Penmachno

2nd December

11.00-16.00 Christmas Fair – Betws-y-Coed
17.30 Christmas Tree Lights – Dolwyddelan

Advent Sunday 3rd December
09.30 Eucharist – Dolwyddelan 
11.00 Morning Prayer – Betws-y-Coed
11.00 Eucharist – Penmachno
17.00 Carol Service and Tree Lights – Trefriw

Second Sunday of Advent 10th December
09.30 Eucharist – Dolgarrog
11.00 Eucharist – Betws-y-Coed
16.00 Lantern Parade – Betws-y-Coed
18.30 Carol Service with Côr Penmachno Choir followed by concert with Côr RwstChoir – St Mary’s Church, Betws-y-Coed

15th December
19.00 Concert Côr Penmachno Choir – Saint Tudclud Church

Third Sunday of Advent 17th December
09.30 Eucharist – Dolwyddelan

11.00 Eucharist – Penmachno

11.00 Morning Prayer – Betws-y-Coed

16.00 Carol Service – Llanrhychwyn

Fourth Sunday of Advent and Christmas Eve

09.30 Eucharist – Dolgarrog

11.00 Eucharist – Betws-y-Coed

18.00 Carol Service – Dolwyddelan 

18.00 Christmas Eve Service – Penmachno

23.30 Midnight Mass – Betws-y-Coed

Christmas Day

09.00 Eucharist – Dolwyddelan

10.30 Eucharist – Betws-y-Coed

10.30 Eucharist – Penmachno

31st December

09.30 Eucharist – Dolgarrog

11.00 Eucharist – Betws-y-Coed

11.00 All Age Worship – Penmachno