Croeso

 

Croeso i’r safle’r we Eglwysi Bro Gwydyr

PWYSIG - CYFNOD CLO

 

ARDDANGOSFA - ‘CYFNOD COF’

Celf Cymunedol, Cerddi, Cerddoriaeth.
Creu, Myfyrio, Cofio
30ain Mis Hydref tan 14eg Mis Tachwedd
Eglwys Betws-y-Coed
Manylion arall

Fe wasanaethwn ni’n gymunedau Dolgarrog, Llanrhychwyn a Trefriw yn Dyffryn Conwy i lawr yr afon i Betws-y-Coed.  Dolwyddelan yn Dyffryn Lledr, Penmachno yn Dyffryn Machno a Capel Curig ar yr afon Llugwy.


 

Welcome

 

Welcome to the website of Bro Gwydyr Churches

IMPORTANT - LOCKDOWN

Exhibition
‘Remembrance Time’

Community Art, Poetry, Music
Create, Reflect, Remember
Betws-y-Coed Church
30th October until 14th November
further details

We serve the communities of Dolgarrog, Llanrhychwyn and Trefriw in the Conwy Valley down to Betws-y-Coed. Dolwyddelan in the Lledr Valley,  Penmachno in the Machno Valley and Capel Curig along the river Llugwy.