Croeso i’r safle’r we Eglwysi Bro Gwydyr

Penderfynodd y CAG a’r dydd Llun diwethaf Bydd addoli cyhoeddus mewn adeiladau’r eglwysi dal cael eu hataliad.Bydd yr adolygiad nesaf yn dilyn yr adolygiad nesaf gan Lywodraeth Cymru.  Mae’n debyg ni fydd addoliad cyhoeddus nôl cyn yr Wythnos Fawr.

Ond – Newyddion Da.  
Mi fyddwn ni ail agor rhai eglwysi am ‘Gweddi Breifat’.

O’r 3ydd Mis Mawrth
Agor am Weddi Breifat:
Eglwys Sant Tudclud Penmachno
Eglwys Santes Fair Betws-y-Coed
Dyddiau Mercher 10yb tan 4yh

O’r 10fed Mis Mawrth
Agor am Weddi Breifat
Eglwys Santes Fair Dolgarrog
Eglwys Sant Gwyddelan
Dyddiau Mercher 10yb tan 4yh

Rydwn ni isio croeso i chi dod i weddïo, Plîs darllenwch y rheolau pellter cymdeithasol ym mhob eglwys a defnyddio gel iechydol.

Fe wasanaethwn ni’n gymunedau Dolgarrog, Llanrhychwyn a Trefriw yn Dyffryn Conwy i lawr yr afon i Betws-y-Coed.  Dolwyddelan yn Dyffryn Lledr, Penmachno yn Dyffryn Machno a Capel Curig ar yr afon Llugwy.

Welcome to the website of Bro Gwydyr Churches

Following the MAC meeting this week it was decided that Public worship will remain suspended in our Ministry Area.  This will be reviewed following the next Welsh Government review.  It is likely therefore that public worship will not return before Holy Week.

But, Good News.
We will be able to begin to open some of our buildings for ‘Private Prayer’.

From 3rd March
Open for Private Prayer:
St. Tudclud’s Church Penmachno
St. Mary’s Church Betws-y-Coed
Wednesdays 10am until 4pm

From 10th March
Open for Private Prayer
St. Mary’s Church Dolgarrog
St. Gwyddelan’s Church Dolwyddelan

We want to welcome you to come to pray. Please read the social distancing rules in each church and use sanitiser gel.

We serve the communities of Dolgarrog, Llanrhychwyn and Trefriw in the Conwy Valley down to Betws-y-Coed. Dolwyddelan in the Lledr Valley,  Penmachno in the Machno Valley and Capel Curig along the river Llugwy.