Eco-Encil Eco-Retreat

Encil-Eco Eglwys y Coedwig ~ Forest Church Eco-Retreat

Pryd / When?  25ain – 28ain Mis Mai ~ 25th – 28th May 2018

Lle / Where?  Cae Mabon, Fachwen, Llanberis www.caemabon.co.uk

Cost?  £120  â llety a bwyd ~ inc accommodation and food

Ffurflen Bwcio / Booking Form

We will be:  Creating, Sharing, Gathering & Scattering: Forest Church Liturgies Forest Art, Music, Storytelling, Theatre and Walks.

Mi Fyddwn ni: Crea, Rhannu, Cynulliad a Gwasgariad: Litwrgïau Eglwys Coedwig, Coedwig Celf, Cerddoriaeth, Straeon, Theatr a Teithiau

A weekend of Forest Church is an exploration of what it means to be connected to the whole of nature. Incorporating sessions on How to run Forest Church, the weekend will provide time to connect intentionally and playfully with the spirit of God that is present within all things, that is the Eternal Christ, first born of all creation, ‘the first thought in the mind of God.’

Mae Penwythnos o Eglwys y Goedwig yn archwiliad dros dridiau o’r hyn y mae’n ei olygu i gymuno â’r greadigaeth gyfan. Gan ymgorffori’r digwyddiad Sut i arwain Eglwys y Goedwig, ceir yma’r amser ychwanegol i gysylltu yn fwriadol ac yn ddidrafferth gydag ysbryd Duw sydd yn bresennol o fewn pob peth, sef y Crist Diddechrau, Diderfyn.

Manylion o / More details from  ficer@brogwydyr.cymru 

01690 710313

Ffurflen Bwcio / Booking Form